ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

cocuk-sagligi-ve-hastaliklari

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Hastanemizde rutin sağlam çocuk takibi, poliklinik ve tüm aşılama hizmetlerinin yanı sıra, yatarak tedavi yapılmaktadır. Erken-düşük tartılı doğan bebeklerin, yeni doğanların küvöz bakımı yapılmakta, sarılıklı bebeklere fototerapi uygulanabilmektedir, gerektiğinde de kan transfüzyonu yapılabilmektedir. Hastanemizde doğan bebeklere guatr (TSH) ve zeka testi (Guthrie) , tarama testleri rutin olarak uygulanmaktadır. Yoğun bakım biriminde solunum problemi olan bebek ve çocuklarda yapay solunum desteği sağlayabilecek cihazlarımız bulunmaktadır. Yaşamsal bulgular (kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu, damar basıncı, vb.) invaziv veya noninvaziv monitörlerle sürekli izlenebilmektedir.